PRAVIDLA ZÁVODU


Základní podmínky soutěže:

- Lze použít zbraně jakékoliv konstrukce s jedním či více hrotem.
- Úchop a technika hodu zbraní je libovolná (i bez otáčky) .
- Ústup vzad možný max. 1 metr.
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Výška středu terče 150-160 cm.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm1. HÁZENÍ NA TERČ 

SOUTĚŽÍCÍ BUDOU MÍT K DISPOZICI  ZAPŮJČENÉ ZBRANĚ OD POŘADATELE. NEBO SI MŮŽE JIŽ OBJEDNAT PŘÍMO FINÁLNÍ PRODUKTY OD NÁS. A ROVNOU I SE JMÉNEM.


Vrhači mají před závodem zkušební hody.

zbraně: minimální délka 23 cm maximální délka 35 cm

minimální šířka 30 mm maximální šířka 60 mm

minimální váha zbraně 200 gramů

TERČ: o průměru 50 cm střed 155 cm od země

VZDÁLENOST: minimálně 3 m od terče přední noha vrhače

DRŽENÍ zbraní: vrhač má v ruce tolik zbraní kolik udrží, zbytek má A) na stole (80 cm od země) B) ve speciálním pouzdře na opasku.

NEPLATNÉ bodování: jakákoliv ZBRAŇ, která je zabodnutá mimo terč (50 cm) nebo po odrazu spadne na zem

NEPLATNÝ pokus: dvě zbraně najednou

ROZHODČÍ dává pokyn 3, 2, 1, START a ukončuje slovem STOP, měření stopkami.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí rozhoz na 10 vteřin dokud jeden nevyhraje.


2. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY 

Pořadatel zajistí terč se siluetou (jakýkoliv tvar velikosti člověka - terorista, voják, atd).

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vzdálenosti 12 cm od obrysu.

Závodník stojí přední nohou ve vzdálenosti minimálně 3 metry od terče .

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 zbraní (min 3 zbraně dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček).

BODOVÁNÍ: zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy -10 bodů.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující. 2x po 3 nožích zleva odspodu dokud jeden nevyhraje.

Vítězí vrhač s největším počtem bodů, max. Další vybavení soutěžících
Protesty
Chování
Bezpečnostní pravidla
Ostatní soutěžící jsou v prostoru pro ně určeném.
Příprava rozhodčího
Bude projednán jednotný výklad pravidel a protokol naměřených hodnot.